Tisková zpráva ze dne 23. 9. 2019

 

Vítězem středočeského kola Ekologické olympiády se stalo Gymnázium Kladno

Vlašim. Studenti z deseti středních škol Středočeského kraje se 20. až 21. září 2019 sjeli do Vlašimi, aby se zúčastnili 25. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády. V tříčlenných týmech se zde utkali ve dvou praktických a dvou teoretických úlohách, ve kterých měli za úkol zapojit nejen svou paměť, ale také logické uvažovaní, prezentační dovednosti a praktickou zručnost. Titul vítězů získalo družstvo Gymnázia Kladno ve složení Anna Čepeláková, Barbora Kašparová a Alžběta Nevoralová, které získalo 302 bodů ze 400 možných.

Druhé místo obsadili studenti z Gymnázia Joachima Barranda Beroun a třetí místo patřilo Gymnáziu Jana Palacha Mělník. Krajským koordinátorem kola ve Středočeském kraji je Český svaz ochránců přírody Vlašim a tradičním pořadatelem soutěže na celonárodní úrovni je Český svaz ochránců přírody. Vítězné družstvo bude Středočeský kraj reprezentovat v celonárodním kole, které proběhne v červnu 2020.

Smyslem ekologické olympiády není pouze soutěž pro soutěž, ale zejména prohloubení motivace studentů k ochraně životního prostředí a podpora jejich vzájemného seznámení a sdílení zkušeností, společných zájmů a zážitků. Ústředním motivem letošního kola byla „Kvalita vody, půdy a ovzduší v lidských sídlech“. Studenti na toto téma zpracovávali dvě praktické úlohy. Jejich prvním úkolem byl průzkum Vendo parku – obchodního centra ve Vlašimi, kde navrhovali opatření pro zamezení prašnosti, eliminaci teplotních extrémů nebo zabránění eroze půdy z okolních polí. Ve druhé praktické úloze družstva vytvářela ekostabilizační prvek v podobě stromo-keřového remízu u obce Jeníkov u Čechtic, který bude zmírňovat dopady eroze, zadržovat vodu na pozemku a bude podporovat biodiverzitu na lokalitě.

Generálním partnerem soutěže je společnost NET4GAS, dalšími partnery soutěže jsou: Středočeský kraj, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Blaník a benešovské knihkupectví Daniela.

www.ekolympiada.cz

Autor: Jiří Pavelka
Kategorie: Tiskové zprávy
Projekt: Středočeský kraj
Středočeský kraj