Zákazník: Obec Jankov

Rok realizace: 2017/2018

Obnova alejí a výsadba remízu v okolí Jankova a přilehlých obcí.  Vysadili jsme  649 stromů a 720 keřů.

Mapa