Zákazník: soukromá osoba

Rok realizace: 2020

Obnova zeleně kolem nově budovaného systému tůní. Na daném území byly odstraněny některé dřeviny z důvodu proslunění a prohřívání tůní a ošetřeny významné stromy. Vysadili jsme 954 lesnických sazenic dubu letního a 840 keřů do obnovaného remízu, a 55 stromů a 21 keřů do aleje tvořící doprovodnou zeleň příjezdové cesty.

Mapa