Zákazník: Město Zruč nad Sázavou

Rok realizace: 2019

Opatření se skládá ze založení jednostranné lipové aleje podél cesty vedoucí od hřbitova k rozhledné Babka. Vysadili jsme  23 lip srdčitých v celkové délce  250 m.

Mapa