Zákazník: soukromá osoba

Rok realizace: 2020

Výsadba stromů a keřů na soukromých pozemcích. Tímto opatřením došlo k vytvoření nového ekostabilizačního prvku. Vysadili jsme  68 stromů a 840 keřů.

Mapa