Naše realizace

Naše realizace2020-06-23T14:11:42+02:00

Obnova zeleně ve Vlašimi

V letech 2005 – 2015 měla organizace na starosti obnovu a údržbu zeleně ve městě Vlašim.

I. a II. etapa rekonstrukce zeleně proběhla v roce 2014. III. etapa pak v roce 2015.

V rámci první etapy bylo vysázeno 800 stromů a 8 100 keřů, ošetřeno pak bylo 115 dřevin. Ve druhé etapě bylo vysázeno 160 stromů a 12 800 keřů, ošetřeno bylo 150 dřevin. V průběhu třetí etapy se vysadilo 191 stromů a 12 800 keřů, ošetřilo se 660 kusů dřevin.

V rámci všech tří etap se tedy vysadilo 1 151 stromů, 33 700 keřů. Ošetřeno bylo na 925 stromů.

Obnova zeleně ve Václavicích

Na obecní zeleň byl zpracovaný projekt na zvelebení už tak hezké obce. Na různých místech vznikly nové záhony plné barevných keřů a samozřejmě nebyly opomenuty ani stromy. Hned vedle návsi jsme vysázeli nádhernou alej z červenolistých javorů (Acer platanoides ´Crimson King´), další místa jsme rozšířili o lípy, hlohy a mnohé další dřeviny. Jednou z osazovaných lokalit bylo také dětské hřiště. Zde se nachází poměrně strmý svah, na kterém se špatně sekala tráva. Nejvhodnějším řešením bylo tedy osázet svah skalníkem vrbolistým (Cotoneaster salicifolius ´Parkteppich´), který vytvoří hustý pokryv půdy a abychom do té doby zabránili růstu trávy, natáhli jsme pod skalníky textilii proti prorůstání plevele. Na ní jsme nainstalovali kokosovou síť, díky které bude v prudkém svahu držet lépe mulčovací kůra. (Kotková, 2014)

Celkem se ošetřilo 50 vzrostlých stromů a pokácelo 90 ks dřevin. Vysázeli jsme zde 128 alejových stromů, 42 odrostků a 2 800 keřů.

Úprava zámeckého parku ve Vlašimi

Obnova parku ve Vlašimi probíhala mezi lety 2006 až 2010. V této době bylo ošetřeno na 574 vzrostlých stromů a vysazeno 36 090 nových jedinců. Došlo také k vzniku nových tůní.

Úprava zámeckého parku v Ratměřicích

Základní úpravy v parku byly provedeny za Chotků v pol. 19. století. Z této doby se zachovaly nejpozoruhodnější stromy tohoto parku, dva sekvojovce obrovské s výškou přes 40 m a obvodem 5 m. Těmito rozměry patří mezi nejvetší v Čechách.
Nynější úprava parku začala roku 2014 a stále trvá. Bylo nutné provést rozsáhlejší kácení, zejména kvůli náletům. V celem parku se vysadily nové dřeviny, keře i trvalky.

Přejít nahoru