Péče o chráněná území

Péče o chráněná území2021-06-25T11:14:20+02:00

PÉČE O CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Díky velmi dobrému odbornému zázemí naší organizace jsme schopni odvádět práci na nejlepší úrovni. O chráněná území pečujeme od založení ČSOP Vlašim, tj. od roku 1990. Za tuto dobu jsme si vytvořili optimální materiální i profesní podmínky.

PROJEKTOVÁNÍ, PRŮZKUMY

Nabízíme:

  • Zpracování plánů péče pro zvláště chráněná území.
  • Biologické hodnocení podle § 67/114.
  • Hodnocení z hlediska území NATURA 2000 podle §45i/114.
  • Záchranné transfery rostlin a živočichů – jen v odůvodněných případech.
  • Zajištění vlastních realizací ( včetně zajištění geneticky původního sadebního materiálu).
  • Zajištění managementu v maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných územích a přírodně cenných lokalitách.
  • Značení hranic CHÚ, realizace naučných stezek.

REALIZACE A ÚDRŽBA

Nabízíme:

  • Sečení podmáčených a rašelinných luk – louky s velkým bohatstvím druhů rostlin vyžadují šetrné sečení bez přístupu těžké mechanizace, kosí se převážně ručně vedenou lištovou sekačkou a křovinořezem s ručním hrabáním a vynášením na vyhrazená místa, v současné době takto udržujeme 50 ha luk.
Přejít nahoru