Zakládání a údržba mimolesní zeleně

Úvodní stránka/Zakládání a údržba mimolesní zeleně
Zakládání a údržba mimolesní zeleně2021-02-19T10:26:44+01:00

Mimolesní zeleň v krajině

Podblanická krajina, podobně jako většina území České republiky, byla významně poškozena v období socializace a kolektivizace venkova. Bylo zde rozoráno několik tisíc kilometrů mezí, stovky kilometrů cest a pěšin, odstraněno mnoho set hektarů remízků, vykáceno a vytrháno tisíce ovocných stromů, odvodněno desítky tisíc hektarů zemědělské půdy. Český svaz ochránců přírody se snaží tyto vzniklé jizvy v krajině napravovat, ve spolupráci s osvícenými hospodáři a obcemi obnovuje cesty a stromořadí, rozčleňuje velké celky orné půdy ohrožované erozí, vrací tradiční ovocné stromy do krajiny.

Realizace a údržba
Nabízíme

  • výsadbu a opravu alejí
  • následnou údržbu – zálivka, oprava zálivkových mís, odstraňování ochran a ukotvení, výchovné řezy v průběhu růstu dřevin
  • výsadbu remízů a keřových pásů, budování oplocenek
  • sekání extenzivních ploch s mulčováním
Přejít nahoru